متن استوری حال خوب

۰ بازدیدمنتشر شده در ۰۴ تیر ۱۴۰۱

بهترین حس دنیا هم تعلق میگیره به وقتی که ناراحتی ولی یکی رو داری که تمام سعیش رو میکنه تا خوشحالت کنه