متن استوری دلتنگی رفتن آدم ها

۶۶ بازدیدمنتشر شده در ۱۸ آبان ۱۴۰۰

عاشق ها اصلا نمیرن... 💟 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اینکه ما را پس می‌زنند ‏و باز هنوز دوستشان داریم... ‏اینکه رفته‌اند ‏و ما به در و دیوار می‌زنیم ‏ک بمانند..! ‏یعنی برای دوست داشته شدن ‏باج می‌دهیم..! ‏از ما که گذشت ‏اما به نسل بعد یاد دهید ‏برای دوست داشتن موقت ‏باج ندهند ‏حتی اگر ب قیمت جان کندنشان باشد...