استوری دپ و غمگین عصر جمعه

۲۲۶ بازدیدمنتشر شده در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

از بودنت برایم عادتی ساختی ڪہ هرڪَز بی تو بودڹ را باور ندارم همیشہ یادت در فڪرم مهرت در قلبم و عطرت در لحظہ هایم جاری ست ...😭 جای خالیت هیچ وقت پر نخواهد شد🖤🥀