استوری درمورد انتظار

۰ بازدیدمنتشر شده در ۰۴ تیر ۱۴۰۱

هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد... اما آدمی‌ست دیگر...همیشه منتظر می‌ماند. • اورهان ولی