کلیپ استوری زیبای بارونی

۲۱۹ بازدیدمنتشر شده در ۱۴ دی ۱۴۰۰

🔽 باران نم نم لحظاتی برای قدم زدن ماست برای احساس نم باران روی پوست مان برای قدم زدن در کنار هم برای خندیدن و صدای پای ما مثل بچه ها در زمین گل آلود … برای بوسیدن و در آغوش کشیدن یکدیگر زیر شیرینی باران