متن بسیار عمگین در فراغ مادر فوت شده

۱۵۵ بازدیدمنتشر شده در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

میشود دلتنگ شد و ادامه داد، میشود مُرد و زندگی کرد، میشود گریه کرد در عینِ لبخند، میشود فریاد زد در حالِ سکوت، ولی بی تو نمیشود ... بی تو، شهر من بارانی است مادر ... خیلی دلم برات تنگ شده ، خیلی زیاد