استوری دعا و ماجات برای اینستاگرام

۱۸۹ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

سایز پست و استوری

🌙 الَّذِى بَعُدَ فَلا يُرىٰ، وَقَرُبَ فَشَهِدَ النَّجْوىٰ

🌹 فرازی از دعای افتتاح

🎧 با نوای روح افزای علی فانی