متن تیکه دار درمورد جبران اشتباه برای استوری

۱۵۰ بازدیدمنتشر شده در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

آدم هميشه فكر مى‌كنه كه میشه برگشت . میشه درستش کرد ، میشه توضیح داد ، میشه جبرانش کرد . ولی میدونی ، آدم هميشه اشتباه مى‌كنه‌!