استوری غمگین یاد مادر فوت ده

۱۶۵ بازدیدمنتشر شده در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

دلم که برایت تنگ می شود ... می گیرد ... فریاد می کشد ... می تپد ... و باز تنگ می شود ... دلم که تنگ می شود دوست، دارم ... یک دل سیر نگاهت کنم ... یک بغض سنگین گریه کنم ... یک چشم پر اشک بریزم ... دلم که تنگ می شود چاره اش فقط تویی... و تو که نیستی ... دلم ... می بارد ... می سوزد ... می سازد ... می میرد