کلیپ دپرس تنهایی وضعیت واتساپ

۱۸۴ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ آبان ۱۴۰۰

✍️

پشتِ دیوارِ بلندِ تنهایی... یه وقت‌هایی ،یه گوشه‌هایی از دنیاتون رو قایم کنید و پیش خودتون نگه‌اش دارید! یه آهنگ‌هایی رو تنهایی گوش کنید یه خیابون‌هایی رو تنهایی قدم بزنید شاید بعدها لازم بشه آدم تو گوشه‌هایی از زندگی‌اش باشه که اونو یاد هیچ‌کس نمی‌ندازه !