متن استوری سنگین

۱۵۱ بازدیدمنتشر شده در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

«جایی میان قلب هست که هرگز پر نمی‌شود. حتّی در بهترین لحظه‌ها، جایی میان قلب هست که هرگز پر نمی‌شود. ما در همان‌جا انتظار می‌کشیم.»