استوری استقامت و صبوری

۱۲۱ بازدیدمنتشر شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرگس صرافیان طوفان‌ :

باید کسی آرام در گوشم بگوید: «خیلی به رویاهای خود نزدیک هستی طاقت بیاور، هیچ تا مقصد نمانده خورشید می‌تابد، اگر تاریک هستی...»