متن زیبا برای استوری

۱۰۶ بازدیدمنتشر شده در ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

هربار که نِگاهت می‌کنم جمله‌ای آشنا، به ذهنم خطور می‌کند: در این سرزمین،‌ چیزی هست كه ارزش زندگی كردن دارد.