کلیپ استوری بوی سجاده‌ خونین‌ کسی‌ می‌آید - ضربت خوردن امام علی

۱۷۹ بازدیدمنتشر شده در ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

این‌خبررابرسانیدبه‌عشاق‌نجف بوی‌سجاده‌خونین‌کسی‌می‌آید

#شب_قدر #شب_ضربت_خوردن_مولا #شب_نوزدهم_رمضان #مولاعلی