متن استوری قلب زخم خورده

۱۱۳ بازدیدمنتشر شده در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

زخمی اگر بر قلبت بنشیند؛ تو، نه می توانی زخم را از قلبت وا بکنی، و نه می توانی قلبت را دور بیندازی، زخم تکه‌ای از قلب توست...