متن استوری دلتنگی و فاز غمگین

۱۷۲ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

ما در دلتنگی دسـتی نداشتیم و در فاصله‌ای که داشتیم، ‏هزار دست داشتیم ‏سلام بر تو که حقیقتا دلتنگِ تواَم ‏و‌ سلام بر من برای آن‌که دلتنگم...