استوری کلیپ شبانگاهی

۳۶ بازدیدمنتشر شده در ۱۷ آبان ۱۴۰۰

در شب کوچک من دلهره ویرانی‌ست گوش کن وزش ظلمت شب را می‌شنوی؟ من غریبانه به این خوشبختی می‌نگرم...